3 آهنگ بسیار زیبا با صدای شورابی صفرزاد ... با 2 کیفیت   l Exclusive l

شادروان شورابی صفرزاد یکی از خواننده های تاجیک می باشد که در تاریخ ۱۰/۱۲/۲۰۱۰ وفات کرد
به وی لقب معین تاجیک داده بودندMP3 128

Be Khoki Vatan

Guzashte

Shabhoi Daroz

 

OGG

Be Khoki Vatan

Guzashte

Shabhoi Daroz